Inloggen Plan maken

Nederland is op weg naar een duurzame energievoorziening

Waarom een Adviesplan?

Het kan niemand zijn ontgaan dat Nederland op weg is naar een duurzame energievoorziening. Deze verandering begint met besparen; dat maakt iedere vervolgstap gemakkelijker. Voor een woningeigenaar staan woningmaatregelen om de woning energiezuiniger te maken niet los van woonwensen om de woning aan te passen aan de levensfase of het verhogen van het wooncomfort. Daarom is het belangrijk om samen vanuit jouw woonwensen te kijken om zo tot een geschikt stappenplan voor een energiezuinige en op termijn een energieneutrale woning te komen.

Onze uitgangspunten

  1. Een advies moet leiden tot een woning met lagere CO2-uitstoot en een gezond leefklimaat.
  2. Het advies is in goed overleg afgestemd op jouw persoonlijke omstandigheden en ambitie.
  3. Woningen verduurzamen doe je niet alleen, je buren en je plaatsgenoten doen het ook.
  4. Het advies sluit aan op de realiteit van de woning.
  5. Een goed plan voorkomt teleurstellingen en een stappenplan geeft de goede volgorde aan.
  6. Energiek Zeeland geeft jou als woningeigenaar handvatten bij de verduurzaming van je woning.
  7. Een adviesplan betreft de hele woning en het stappenplan sluit daarbij aan.

Hoe komt een advies tot stand?

Afspraak maken

Een goed rekenhart

Energiek Zeeland heeft een adviesmodel ontwikkeld waarmee het effect van woningmaatregelen goed in beeld wordt gebracht. Het is lastig om de besparing vooraf te voorspellen. Toch wil je zo goed mogelijk weten wat een investering oplevert en welke maatregelen het meest relevant zijn. Daarom is in het rekenhart van Energiek Zeeland de realiteit zo goed mogelijk verwerkt. Het rekenhart is flexibel zodat het aangepast kan worden aan de behoeften en ontwikkelingen in de maatschappij.

Waarom moet ik het advies betalen en hoeveel kost dit?

Als woningeigenaar betaalt u € 121,- voor een adviesplan op maat. Om Energiek Zeeland draaiende te houden, worden kosten gemaakt. Het is voor ons logisch dat de partijen die baat hebben bij het platform ook bijdragen aan het in stand houden hiervan. Voor een serieus product, met meerwaarde, mag een bedrag betaald worden. Overigens dragen andere partijen zoals gemeenten en bedrijven, die meewerken aan het platform, het merendeel van de kosten.

Hoe verhoudt het advies zich tot beleidsplannen van de overheid?

Het adviesplan op maat van Energiek Zeeland sluit aan bij het beleid van de overheid. We maken immers deel uit van het Zeeuws Energie Akkoord, waar ook de Zeeuwse gemeenten voor tekenden. Wij werken binnen de kaders van het Nederlandse Klimaat Akkoord. Eind 2019 zal de Zeeuwse Regionale Energie Strategie worden vastgesteld door onder andere de Zeeuwse gemeenten, daarna volgen de ‘warmteplannen’. Daarin maken de gemeenten keuzes wanneer wijken en dorpen van het Groningse gas worden afgekoppeld en wat daarvoor in de plaats komt. Energiek Zeeland is daarbij betrokken.