Inloggen Plan maken

PRIVACYVERKLARING
Platform Energiek Zeeland

 

Versie: 1.0
Datum: 24 mei 2019

Deze privacyverklaring is specifiek van toepassing op de Website die te benaderen is via de URL www.energiek-zeeland.nl (hierna ‘Website’) en is niet van toepassing op andere producten van Stichting Energiek Zeeland.  Stichting Energiek Zeeland respecteert de privacy van alle gebruikers van de Website en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De privacyverklaring wordt bij registratie ter accordering voorgelegd aan gebruikers en is verder altijd te downloaden via de link in de footer van de Website. Neem een paar minuten de tijd om deze privacyverklaring door te lezen en u te informeren over welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe dit gebeurt. De privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij verandering in doelen van de Website. Het is dus raadzaam om regelmatig te kijken of de verklaring is aangepast.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt voor een unieke identificatie van of om contact te maken met een levende fysieke persoon, bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en zelfs uw e-mailadres of telefoon op het werk.

Welke gegevens worden verzameld en wat is het doel?

Stichting Energiek Zeeland verzamelt via de Website actief persoonsgegevens over u op de volgende wijze en met de volgende doelen:

Verder verzamelt Stichting Energiek Zeeland ook indirect of passief persoonsgegeven over u op de volgende wijze:

Met wie delen wij deze informatie?

Stichting Energiek Zeeland zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden. Stichting Energiek Zeeland deelt uw persoonlijke informatie uitsluitend met betrokken adviespartners, realisatiepartners en woningambassadeurs die noodzakelijk zijn voor het opstellen van het adviesplan en de realisatie daarvan. Deze partijen zijn d.m.v. verwerkersovereenkomsten eraan gehouden om uw persoonlijke gegevens niet te verkopen of te delen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derde partijen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wat is de bewaartermijn?

De Website Energiek Zeeland blijft actief tot 31 december 2023, tot die tijd blijven uw gegevens bewaard. Na deze datum zullen alle persoonsgegevens onherroepelijk worden verwijderd.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens controleren, wijzigen of verwijderen?

U kunt te allen tijde uw persoonsgegevens controleren in uw profielinstellingen als u bent aangemeld op de Website. Hier kunt u ook wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens. Als u in een later stadium niet meer akkoord gaat met het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming intrekken en ons verzoeken bepaalde of alle persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft ook het recht uw persoonsgegevens opnieuw naar u te laten versturen in een gestructureerd en toegankelijk formaat. Voor al deze zaken kunt u contact opnemen met de supportafdeling van Stichting Energiek Zeeland via 0113 296566 of info@energiekzeeland.nl.

Feedback of vragen?

Indien u nog vragen mocht hebben over deze privacyverklaring of het privacybeleid van Stichting Energiek Zeeland in het algemeen, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze supportafdeling helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.

Deze privacyverklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op info@energiekzeeland.nl.

DOOR DE CHECKBOX “IK GA AKKOORD MET DE PRIVACYVERKLARING” AAN TE VINKEN BIJ DE REGISTRATIE GEEFT U AAN DAT U DEZE PRIVACYVERKLARING HEEFT GELEZEN, BEGREPEN EN AKKOORD BENT MET DE INHOUD ERVAN.