Inloggen Plan maken

Sponsors

Het tot stand brengen van Energiek Zeeland heeft een forse inspanning gevergd voor het opstarten, het uitwerken van het concept, de klantreis, de inzet en opleiding van vrijwilligers, het aanhaken van de duurzame dorpen, het bouwen van het web portal, de kennis-intensieve rekenmodule voor energetisch advies en voor de afstemming en juiste afspraken met alle betrokken partijen. Deze inspanning is in belangrijke mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland, waarbij m.n. een significante bijdrage is ontvangen vanuit een zgn. “regiodeal”. Als onderdeel van deze samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken heeft het Ministerie van LNV middelen beschikbaar gemaakt. Daarnaast heeft Energiek Zeeland behalve veel nuttig advies ook geldelijke steun mogen ontvangen van met name de Zeeuwse Gemeentes en de Rabobank.”


     

Maak vandaag nog je eigen plan

Maak je eigen plan