Inloggen Plan maken

Energiek Zeeland

Stichting Energiek Zeeland is opgericht voor en door Zeeuwen

Met Energiek Zeeland
verduurzaam je
jouw woning

Meer comfort en een lagere energierekening

Energiek Zeeland biedt je handvatten om te bepalen hoe jij je woning het slimst kan verduurzamen en toekomstbestendiger kan maken.

Meer info

De onafhankelijke Ambassadeur uit de buurt zal begeleiden in de planvorming en zorgt dat het woningadvies aansluit op enerzijds de behoefte van de woningeigenaar en anderzijds de woning zelf.

Meer info

Om de klimaatdoelstellingen te bereiken is een versnelling nodig. Energiek Zeeland laat zien welke woningaanpassingen mogelijk zijn, maar zet zich in tot en met de realisatie van de aanpassingen.

Meer info

Een lager energieverbruik hangt samen met het vergroten van het wooncomfort zowel nu als in de toekomst. Energiek Zeeland kijkt daarom naar de hele woning en naar jouw wensen nu en in de toekomst.

Meer info

Energiek Zeeland werkt samen met Zeeuwse realisatiepartners, die met elkaar samenwerken om zo tot de beste woningaanpassingen voor nu en in de toekomst te komen.

Meer info

Onze visie

Met het platform wil Stichting Energiek Zeeland voor particuliere woningen invulling geven aan de doelstelling uit het Zeeuws Energieakkoord: Zeeland energieneutraal in 2045. Het doel van het platform is het bieden van handvatten aan de woningeigenaar door in te spelen op de behoeftes van de verschillende stakeholders die nodig zijn om Zeeland energieneutraal te maken en hen aan elkaar te verbinden.

Gedragen door het Zeeuws Energieakkoord

De partijen en doelgroepen die een rol spelen in het verduurzamen van woningen (consument, Ambassadeurs, bouwers en installatietechnici), maar ook partijen die groot belang hechten aan het slagen van de missie van Energiek Zeeland (provincie, gemeenten) zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van Platform Energiek Zeeland.

Jouw behoeften staan centraal

Uiteraard heeft iedereen andere wensen en plannen voor hun woning nu en in de toekomst. Daarin spelen bijvoorbeeld de samenstelling van het huishouden, de leeftijd(en) en het type woning een grote rol. Voor de ene bewoner gaat het om het energiezuinig maken van de woning, de ander wil graag van het gas af en weer een ander wil de woning juist comfortabeler maken om er oud in te worden.

Op termijn wil Energiek Zeeland op alle mogelijke vragen en behoeften antwoord geven. Bij de eerste versie van het verduurzamingsplatform richten we ons met name op de logische eerste stap van het verduurzamen van woningen, namelijk het energiezuiniger maken van je woning. Maar dan wel vanuit jouw behoefte en situatie nu en in de toekomst.

Start je eigen plan

Onafhankelijke Ambassadeur uit Zeeland

De Ambassadeur uit Zeeland helpt je bij het maken van het adviesplan om jouw woning energiezuiniger en comfortabeler te maken. De Ambassadeur woont bij voorkeur in jouw buurt en kent de woningen en geschikte woningmaatregelen. Ook zorgt hij dat het adviesplan technisch en financieel haalbaar is. Hiervoor kan hij putten uit de kennis van de adviespartners van Energiek Zeeland. Samen kom je tot een adviesplan voor maatregelen in je woning.

Onze Ambassadeurs zijn onafhankelijk en werken vrijwillig voor Stichting Energiek Zeeland. Ze zijn deskundig en door ons opgeleid.

Naar de Ambassadeurspagina

Van adviesplan tot uitvoering

Voor Energiek Zeeland stopt het proces niet bij het in kaart brengen van woningaanpassingen. Het gaat door tot de oplevering van de verbouwing. Om de mogelijkheden te vergroten biedt Energiek Zeeland op termijn ook de gelegenheid om als een collectief, dus met de straat of wijk, te werk te gaan.

De Zeeuwse bouwbranche is betrokken bij Energiek Zeeland en zorgt voor de uitvoering van de maatregelen uit het adviesplan. Het adviesplan bevat diverse maatregelen om de woning nu en in de toekomst energiezuiniger en comfortabeler te maken. De maatregelen hoeven niet ineens, maar kunnen in een gekozen periode en volgorde worden uitgevoerd.

Adviesplan voor jouw gehele woning

Bij het verminderen van het energieverbruik is de volgorde van de woningaanpassingen van groot belang. Door naar de hele woning en de wensen nu en in de toekomst te kijken wordt duidelijk welke stappen er als eerste gezet moeten worden. De financiele mogelijkheden bepalen vervolgens de snelheid van het invoeren van de aanpassingen.

Om inzicht in de kosten te krijgen hanteert Energiek Zeeland geharmoniseerde prijzen, op basis van werkelijke kosten en besparingen.

Betrouwbare en onafhankelijke offertes

Bij de ontwikkeling van Energiek Zeeland is nauw samengewerkt met Zeeuwse realisatiepartners. Ook zij lopen er tegenaan dat het voor woningeigenaren lastig is om zelf te bepalen welke maatregelen in welke volgorde zorgen voor een energiezuinige en comfortabele woning. Veel offertes lopen daardoor op niets uit.

De realisatiepartners begrijpen dat samenwerking nodig is om tot de juiste maatregelen voor woningen te komen. Via Energiek Zeeland krijgen zij de mogelijkheid om een offerte neer te leggen op basis van een deskundige adviesaanvraag. De realisatiepartners en de onafhankelijke Ambassadeur waarborgen hierbij gezamenlijk de marktconforme en onafhankelijke offertes. En als woningeigenaar hoef je niet meer zelf losse offertes zonder samenhang te beoordelen.

Maak vandaag nog je eigen plan

Maak je eigen plan