Inloggen Plan maken

Zeeuwind

Vanwege de eindigheid van de aanwezige voorraad fossiele brandstoffen en vanuit de noodzaak om de hoeveelheid broeikasgassen te verminderen, werkt Zeeuwind aan het bevorderen van een efficiënt energiegebruik en het op duurzame wijze produceren van duurzame (elektrische) energie. In de gebouwde omgeving is de komende jaren in het particuliere woningbezit een enorme slag te slaan. Zeeuwind speelt daarom een actieve rol bij de ontwikkeling van Energiek Zeeland door essentiële ondersteunende taken in te vullen voor Stichting Energiek Zeeland. Zie zeeuwind.nl

Maak vandaag nog je eigen plan

Maak je eigen plan