Skip to content

Partner in beeld: Zeeuws Energieakkoord

Wat is het Zeeuws Energieakkoord? 

Het Zeeuwse Energieakkoord is ontstaan naar aanleiding van het wereldwijde klimaatakkoord. De Verenigde Naties (VN) heeft een klimaatakkoord opgesteld dat geldt voor de hele wereld. Dit is gebruikt als basis voor het landelijke klimaatakkoord en de Regionale energiestrategie (RES). Elke regio heeft zijn eigen klimaat- en energiedoelen, Zeeland ook. In 2015 is in Parijs een nieuw klimaatakkoord vastgesteld. Aan het akkoord doen in totaal 195 landen mee, ook Nederland.

Wie zijn de partijen in het Zeeuws Energieakkoord?

Maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers werken samen onder de naam Zeeuws Energieakkoord. Dit samenwerkingsverband stuurt het maken van de RES aan. De initiatiefnemers zijn: Enduris, Impuls Zeeland, Provincie Zeeland, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en Waterschap Scheldestromen. Samen streven we ervoor om de doelen die in het Zeeuws Energieakkoord staan (de RES)  te halen!

Wat doet het Zeeuws Energieakkoord voor Energiek Zeeland

Energiek Zeeland is een initiatief wat is voortgekomen uit het Zeeuwse Energieakkoord. In de Regionale Energiestrategie zijn er verschillende doelen bepaald. Eén van die doelen is dat huiseigenaren hun huis klaarmaken om van het aardgas af te gaan. Met Stichting Energiek Zeeland helpen wij huiseigenaren met deze verandering.

Meer weten? 

Wil je meer weten over het Zeeuws Energieakkoord? Bekijk dan de website: www.zeeuwsenergieakkoord.nl
Logo Zeeuws Energieakkoord

Hoe energiezuinig ben je?

Je kunt hier invullen hoe je zelf je eigen omgang met energie beleeft.

Voorschotbedrag

Vul hier het voorschotbedrag in dat je maandelijks betaalt voor het verbruik van gas en elektriciteit voor jouw woning.